TEMIS là gì? Hệ thống temis.csdl.edu.vn đăng nhập như thế nào?

TEMIS là gì? Hệ thống temis.csdl.edu.vn đăng nhập như thế nào?

TEMIS, hay temis.csdl.edu.vn, là một hệ thống quản lý thông tin được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ quá trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Nhiệm vụ chính của TEMIS là thu thập thông tin và tạo ra báo cáo chi tiết về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quy định.

Khi tiến hành đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn, hệ thống này sẽ tự động nhận biết và đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của từng cán bộ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển nghề nghiệp và cống hiến hơn trong lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng chúng tôi, khám phá thêm về cách thực hiện quá trình đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn trong phần nội dung dưới đây nhé!

TEMIS là gì?

TEMIS (temis.csdl.edu.vn) là một hệ thống thông tin quản lý được dành riêng cho việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông (GV, CBQL CSGDPT). Nhiệm vụ chính của TEMIS là thu thập thông tin và tạo ra báo cáo liên quan đến tình hình bồi dưỡng giáo dục và đánh giá các cán bộ dựa trên các tiêu chuẩn chung.

TEMIS là gì?
TEMIS là gì?

Việc đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn có mục tiêu chính là thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn, và đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ GV và CBQL CSGDPT.

TEMIS CSDL thực hiện đánh giá giáo viên dựa trên năm tiêu chí chính sau:

 • Phẩm chất nhà giáo: Đánh giá độ đạo đức, đạo đức, và phẩm chất của người giáo viên.
 • Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ: Đo lường khả năng phát triển kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.
 • Năng lực xây dựng môi trường giáo dục: Xem xét khả năng tạo ra môi trường giáo dục tích cực và đáp ứng nhu cầu của học sinh.
 • Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Đánh giá khả năng xây dựng sự liên kết và hợp tác với các bên liên quan trong quá trình giảng dạy và học tập.
 • Sử dụng ngoại ngữ / tiếng dân tộc của địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục: Đo lường việc sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy và học tập.

Temis.csdl.edu.vn đăng nhập như thế nào?

Truy cập trang đăng nhập: Mở trình duyệt web và điều hướng đến trang chính của TEMIS tại địa chỉ temis.csdl.edu.vn.

Temis.csdl.edu.vn đăng nhập như thế nào?
Temis.csdl.edu.vn đăng nhập như thế nào?
 • Nhập thông tin đăng nhập: Trang đăng nhập sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập của mình. Thường thì thông tin này bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password).
 • Nhấn nút Đăng nhập: Sau khi bạn đã nhập thông tin đăng nhập, hãy nhấn vào nút “Đăng nhập” hoặc tương tự trên trang web. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn và cho phép bạn truy cập vào tài khoản TEMIS của mình nếu thông tin là chính xác.
 • Quản lý tài khoản: Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể quản lý tài khoản của mình, truy cập các tính năng và chức năng của TEMIS để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc bồi dưỡng giáo viên và quản lý giáo dục.

Lưu ý rằng thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, thường do người quản lý hệ thống hoặc người quản trị cấp cho bạn. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc gặp bất kỳ vấn đề nào về đăng nhập, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản trị hệ thống của TEMIS để được hỗ trợ và khắc phục sự cố.

Cách đăng nhập temis.csdl.edu.vn để đánh giá giáo viên

Để đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn để thực hiện việc đánh giá giáo viên, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Truy cập trang đăng nhập: Mở trình duyệt web và truy cập trang chính của TEMIS tại địa chỉ temis.csdl.edu.vn.
 • Nhập thông tin đăng nhập: Trang đăng nhập sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập của mình. Thông thường, thông tin này bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password).
 • Nhấn nút “Đăng nhập” hoặc tương tự: Sau khi bạn đã nhập thông tin đăng nhập, nhấn vào nút “Đăng nhập” hoặc tương tự trên trang web.
 • Chọn chức năng đánh giá giáo viên: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng và tính năng của TEMIS. Bạn cần tìm và chọn chức năng đánh giá giáo viên hoặc tương tự (tùy theo cách TEMIS được cấu hình) để bắt đầu quá trình đánh giá.
 • Thực hiện đánh giá: Bạn sẽ được dẫn đến các bước để thực hiện quá trình đánh giá giáo viên. Thường thì bạn sẽ phải điền thông tin liên quan đến giáo viên mà bạn muốn đánh giá, bao gồm các tiêu chí và thông tin chi tiết về đánh giá.
 • Hoàn thành đánh giá và lưu lại: Sau khi hoàn thành việc đánh giá, hãy kiểm tra lại thông tin và đảm bảo rằng bạn đã điền đầy đủ và chính xác. Sau đó, lưu lại đánh giá của bạn bằng cách nhấn nút “Lưu” hoặc tương tự.

Cách đăng nhập temis.csdl.edu.vn để đánh giá tổ viên

Để đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn và thực hiện việc đánh giá tổ viên, bạn cần tuân theo các bước sau:

 • Truy cập trang đăng nhập: Mở trình duyệt web và truy cập trang chính của TEMIS tại địa chỉ temis.csdl.edu.vn.
 • Nhập thông tin đăng nhập: Trang đăng nhập sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập của mình. Thông thường, thông tin này bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password).
 • Nhấn nút “Đăng nhập”: Sau khi bạn đã nhập thông tin đăng nhập, nhấn vào nút “Đăng nhập” hoặc tương tự trên trang web.
 • Chọn chức năng đánh giá tổ viên: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng và tính năng của TEMIS. Bạn cần tìm và chọn chức năng đánh giá tổ viên hoặc tương tự (tùy theo cách TEMIS được cấu hình) để bắt đầu quá trình đánh giá.
 • Chọn tổ viên cần đánh giá: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn tổ viên hoặc nhóm người mà bạn muốn đánh giá. Thường, bạn sẽ có danh sách các tổ viên hoặc nhóm người để lựa chọn.
 • Thực hiện đánh giá: Bạn sẽ được dẫn đến các bước để thực hiện quá trình đánh giá tổ viên. Thường, bạn sẽ phải điền thông tin liên quan đến việc đánh giá, bao gồm các tiêu chí và thông tin chi tiết về đánh giá tổ viên.
 • Hoàn thành đánh giá và lưu lại: Sau khi hoàn thành việc đánh giá, hãy kiểm tra lại thông tin và đảm bảo rằng bạn đã điền đầy đủ và chính xác. Sau đó, lưu lại đánh giá của bạn bằng cách nhấn nút “Lưu” hoặc tương tự.

Tổng kết

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin được chia sẻ ở đây sẽ giúp giáo viên và cán bộ quản lý trường học nắm vững quy trình đăng nhập vào temis.csdl.edu.vn và khám phá các tính năng hữu ích khác của hệ thống quản lý bồi dưỡng TEMIS.

Tổng hợp: edilbrescia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *